Ikariam Library

Combat Report Formatter (1.1r88)

Språkval

English Greek Filipino Finnish Swedish Vietnamese Danish Bulgarian 

KR-parser

Inkludera Detaljer om Deltagarna

Spara i Ikariam Library Killboard

Privat Rapport

 • Inställningar:
  • Format på utdata:
  • Ej Tillgängligt
  • Uppföljningsrapporter:
 • Anfallarens namn:
  Försvararens namn:
  Anfallarens enheter:
  Försvararens enheter:
  Enhetsvärden:
  Enhetsvärden:
  Antal:
  Text:
  Stridsresultat:
  Ladda tema:
  Klicka på en ruta för att ändra färg

Välj ovanför för att visa extra textfält för inmatning av uppföljningsrapporter.

Tool Comments

Comments and issues should be posted on the Forum Thread